top of page

שינויים וביטולים

הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד (לא ניתן להירשם טלפונית)

בעת הרישום תידרשו:

 • למלא את פרטיכם האישיים

 • לבחור את המלון והרכב החדר, ואת ההעדפות במלון

 • למלא את פרטי הטסים (אם תבחרו להגיע בטיסה)

תנאי ביטול: (שלא בגין גורם עליון)

תנאי ביטול לאחר הרשמה:  (שלא בגין גורם עליון) 

 • ביטול שיתקבל עד 14 ימים לאחר ההרשמה, ולא יאוחר מה 25 ביולי 2024 – יחויב בדמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם); עפ"י סעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן.

 • ביטול שיתקבל החל מ 26 ביולי ועד 7 באוגוסט – יחויב בדמי ביטול בסך 300 ₪ להזמנה / לחדר

 • ביטול שיתקבל החל מ 8 באוגוסט ועד 10 באוגוסט – יחויב בדמי ביטול בסך 500 ₪ להזמנה / לחדר

 • ביטול שיתקבל החל מ 11 באוגוסט ועד מועד הכנס יחויב ב 100% של העלות הכוללת של ההזמנה שבוצעה

ביטול הזמנה ללא דמי ביטול יחול במקרים הבאים:

 • בהתקיים נסיבות של "כוח עליון" (כהגדרת מונח זה על פי הגדרתו בחוק), אשר לא יאפשרו את קיום הכנס במועד המתוכנן (ע"פ הנחיות המל"ל והממשלה), ובמקרה שאחד מבני המשפחה הרשומים לחופשה גויס למילואים בצו 8 במועד הכנס, ביטול ההרשמה לא יחוייב בדמי ביטול. (במקרה זה נדרשת אסמכתא)
את האסמכתא עם סיבת הביטול יש לשלוח לכתובת המייל: kablanim@n-way.co.il

 • ביטול הרשמה יעשה באמצעות מייל בלבד לכתובת: kablanim@n-way.co.il, באחריות הנרשם לוודא הגעתו!
במידה ולא התקבל מענה לבקשה לביטול בטווח של עד 24 שעות (בימי חול), יש לשלוח שוב את הפניה במייל.


שינויים וביטולי טיסות:

 • שינוי פרטי טיסה בעלות של 50 ₪ לאדם
  ביטול טיסה 0-5 ימים לפני מועד הטיסה יחויב במחיר מלא
  במקרה של אי הופעה לטיסה, לא יוחזר התשלום עבור הטיסה. הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה

 
חברת אימג'ין מבית השטיח המעופף רשאית לבטל עסקה:
** במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.​
**במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת במידע בפורסם באתר.
 
ההרשמה לכנס תתבצע באמצעות אתר הרשמה, בסיום הרישום ישלח למייל אישור קליטת נתונים
 

אופן תשלום
קיימות שתי אופציות לתשלום:​
1. כרטיס אשראי - ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים, כרטיס האשראי יחוייב במהלך חודש אוגוסט 2024


2. העברה בנקאית - יש להזין פרטי כרטיס אשראי לביטחון (למשלמים בהעברה בנקאית הנחה בגובה 1.5%) העברה בנקאית צריכה להתקבל עד ה-12.08.2024  לפרטי הבנק הבאים: לפקודת: השטיח המעופף, בנק: הפועלים 12, סניף: 159, מספר חשבון: 284481. לאחר ביצוע העברה יש לשלוח את אישור ביצוע העברה למייל:   kablanim@n-way.co.il

משתתף שלא יעביר את פרטי כרטיס האשראי לתשלום ו/או לביטחון!
הזמנתו לא תיכנס לתוקף והחדר לא ישמר עבורו עד לקבלת הפרטים הנ"ל.
לא יתקבלו טפסים ללא אמצעי תשלום!

bottom of page